Natuurgeneeskundig consult

Hoe gaat een consult in zijn werk?

We plannen een afspraak en ik stuur u een intakeformulier toe, tevens vraag ik u een foto van uw dier op te sturen. Vitality4Animals komt bij u thuis of op stal, indien het een paard betreft. Een consult op afstand behoord ook tot de mogelijkheden. Na het consult krijgt u een uitgebreid verslag toegestuurd met daarin onze bevindingen, een behandeladvies en een stappenplan.

Een consult bestaat uit:

Bloemen.
  • Een gesprek over uw dier waarin we zoveel mogelijk over de geschiedenis, de levensomstandigheden, de voeding en het karakter van uw dier te weten willen komen.
  • Een lichamelijk onderzoek waarin we o.a. kijken hoe de vacht er uit ziet, hoe het dier beweegt, of de lymfeklieren opgezet zijn etc.
  • Een energetisch onderzoek. Voor of tijdens het consult gaan we via een foto al af stemmen op uw dier (dierentolkgesprek) om te kijken wat er speelt. Daarnaast checken we tijdens het consult of alle organen in balans zijn en we meten middelen en voeding door met de connectiesensor.
  • Indien nodig zetten we tijdens het consul de Quantum Allergy methode in of maken we gebruik van de Trust Techniek, ook wel minfulness genoemd. Ook geef ik, indien nodig, een healing.
  • Een essentiële olie test. Welke essentiële olie kiest uw dier uit? Bekijk hier een fimpje over de aromatest.

Nazorg

We blijven graag betrokken bij het verloop van de behandeling. Het is vaak heel zinvol om al tijdens het 1e consult een vervolg consult af te spreken, zodat we de reactie van uw dier op het ingezette behandeltraject kunnen evalueren en het behandelplan, indien nodig, op tijd kunnen bijstellen.

Zonnende kat.