Consult

Hoe gaat een consult in zijn werk?

Bloemen.

In de meeste gevallen vind het consult op afstand plaats. We doen een healing en een dierentolk-gesprek/ reading met behulp van een foto. Na het consult krijgt u een uitgebreid verslag toegestuurd met daarin onze bevindingen, een behandeladvies, eventueel middelen advies en een stappenplan.

Nazorg

We blijven graag betrokken bij het verloop van de behandeling. Het is vaak heel zinvol om al tijdens het 1e consult een vervolg consult af te spreken, zodat we de reactie van uw dier op het ingezette behandeltraject kunnen evalueren en het behandelplan, indien nodig, op tijd kunnen bijstellen.

Zonnende kat.