Een natuurgeneeskundig consult bij een labrador met uitvalgedrag

Imar

Een tijd geleden kwam de prachtige, 3 jarige labrador reu Imar in de praktijk. Zijn eigenaren wilden graag een natuurgeneeskundig consult voor Imar omdat hij in toenemende mate uitvalgedrag ging vertonen. Recent had dit geleid tot een bijtincident.

Dierentolkgesprek

Bij dit soort problemen vind ik het altijd belangrijk om een dierentolkgesprek te doen, oftewel telepathisch communiceren. Met behulp van een foto of ‘live’ bij het dier, maak ik contact. Via het dierentolkgesprek kan ik beelden en gevoelens van het dier opvangen, die ik vervolgens vertaal in woorden en zinnen. Op deze manier krijgt ik vaak meer inzicht in de belevingswereld van het dier. Een beetje vaag maar ook super leuk en interessant. Ik vaar daarbij niet blind op deze informatie, het verhaal van de eigenaar en mijn objectieve observatie van de hond zijn even belangrijk.

Hier een klein stukje uit het dierentolkgesprek dat ik met Imar had: “Imar geeft aan dat hij het heel fijn vond toen de oudere hond Roef er nog was, want hij ervaarde van hem veel steun. Ik voel verdriet bij Imar dat Roef er niet meer is. Roef was erg stabiel en gaf echt rust en veiligheid. Imar was het jongste hondje. Nu Roef er niet meer is, komt de verantwoordelijkheid bij Imar te liggen en hij weet niet goed hoe hier mee om te gaan. Hij wordt er gespannen van. Sinds de pup, Fergus genaamd, er bij is gekomen verergert dat. Hij vind Fergus lief maar vind ook dat Fergus veel aandacht opeist. Af en toe is dat frustrerend.

Over het wandelen geeft Imar het volgende aan: “Als hij aan de lijn zit hoort ik bij degene die met mij loopt. Heeft dan het gevoel dat zijn baasjes verantwoordelijkheid voor hem nemen. Als hij los loopt verbreekt de verbinding en staat hij er alleen voor. Hij houdt zich veel groter dan hij is. Hij kan nog niet zoveel verantwoordelijkheid dragen. Hij wil Fergus en zijn baasjes beschermen”.

Veranderingen in de roedel

Er blijken dus verschillende zaken aan de orde te zijn waarom Imar zich zo gespannen gedroeg richting andere honden. Imar had het gevoel dat Fergus over hem heen denderde wat zorgde voor frustraties. Daarom raakte hij tijdens de wandeling meer gespannen. Zijn gespannen houding zorgde er voor dat er steeds meer nare confrontaties met vreemde honden ontstonden. Ook ontstond er spanning bij de eigenaren. Dit versterkte ook weer de spanning van Imar. Ze zaten dus een beetje vast in een vicieuze cirkel van toenemende spanningen.

Een ander belangrijk punt was  dat Imar zich te verantwoordelijk voelde. Vroeger liet hij de verantwoordelijkheid bij Roef maar sinds Roef was overleden kwam het op hem aan. Imar was van nature best een onzekere hond. Hij overschreeuwde zichzelf door in de aanval te gaan, want in wezen voelde hij zich angstig en onzeker.

Natuurgeneeskundige adviezen

Een aantal concrete adviezen waren onder andere:

  • Fergus iets afremmen en Imar meer rust en aandacht geven in huis.
  • Tijdelijk aangelijnd wandelen.
  • Actiever bezig zijn tijdens de wandeling, bijvoorbeeld door spel en door hem echt naast je te laten lopen.
  • Werk aan de verbinding tijdens de wandelingen door hem te belonen voor oogcontact.

Natuurlijke middelen

We hadden ook natuurlijke middelen ingezet om het zelfvertrouwen van de Imar te vergroten. We hadden gekozen voor een specifiek homeopathisch middel en een bachbloesemmix afgesteld op zijn gedrag.

Ik test altijd verschillende middelen met de connectiesensor, een instrument dat reageert op de energie van dier en het middel. Zo selecteer ik een aantal middelen die het beste bij Imar zouden kunnen passen. Daarbij vaar ik niet blind op dit meten. Mijn kennis en ervaring van de verschillende middelen is ook essentieel voor de juiste keus. Voor mij is het een samenspel van intuïtie en kennis om tot het juiste middel te komen.

Energetische behandeling

Ik  heb ook de jassentechniek gedaan Dit is een energetische behandelmethode. De jassentechniek haalt energetische ballast weg die het dier in zijn leven heeft opgebouwd. Doordat Imar al meerder negatieve confrontaties had meegemaakt met andere honden was hij wantrouwend geworden. Imar verwachte al een negatieve confrontatie als hij een hond zag aan komen lopen. Het weghalen van die opgebouwde ballast zorgde er voor dat Imar weer meer open stond voor contact met vreemde honden vanuit en neutrale houding.

Het vervolgconsult

Toen ik voor het 2e consult langs kwam was er al heel veel ten positieve verandert. Imar was veel meer ontspannen geworden. Hij had nog 1x een negatieve aanvaring met een andere hond maar was daarin veel makkelijker terug te roepen. Verder ging het uitlaten nu heel ontspannen en was er veel meer een gevoel van verbinding tussen eigenaar en hond. Ook de relatie tussen Imar en Fergus was aanzienlijk verbeterd en veel gelijkwaardiger geworden. Dus de eigenaren waren erg tevreden. Deze stijgende lijn heeft zich verder doorgezet en eigenlijk zijn er daarna geen negatieve confrontaties met andere honden meer voorgevallen. Imar kan ook weer gewoon loslopen en komt ontspannen over. Dus blije honden en baasjes. Heerlijk om te zien!

Mindfulness met dieren

Recent heb ik de eigenaren mijn nieuwe techniek “mindfulness met je dier” geleerd. De kern van deze techniek is dat je meer vat krijgt op het stressniveau van je dier door een eenvoudige meditatietechniek.

Dieren en mensen delen elkaars gevoelens. Vaak zijn wij mensen best we druk in ons hoofd, dit creëert onrustige gevoelens die het dier oppikt en waardoor het dier ook onrustig wordt. Andersom komt trouwens ook voor. Ook dieren zijn soms onrustig waardoor wij ons ook onrustig gaan voelen.

Bij deze mindfulness techniek leer je om je gedachtenactiviteit naar beneden te brengen en je neemt je dier daarin mee. Ik vind het een geweldige techniek. Ik zie dat de band tussen dier en eigenaar nog meer gebaseerd wordt op rust, vertrouwen en respect. Dus ideaal voor dieren die om wat voor reden dan ook redelijk snel hoog in hun energie zitten en daardoor angstig of agressief worden. Je leert op juist op cruciale momenten als de spanning stijgt, dit weer snel naar beneden te brengen. Dit voorkomt escalaties.

Imar komt helemaal tot rust

Imar reageerde heel mooi op de mindfulness techniek. Hij zakte heel mooi in zijn energie. Zijn ogen vielen dicht en zijn ademhaling werd heel rustig. De eigenaren gaan dit nu oefenen en later kunnen ze dit gaan inzetten tijdens de training en de wandelingen.

Reactie van de eigenaren op het behandeltraject:

“Wij, Roelien en Ben, hebben dankzij de betrokken en kundige inzet van Wanda een veel relaxtere hond terug gekregen die prima in zijn vel zit. We laten Imar nu weer met een gerust hart overal los lopen want incidenten komen niet meer voor”.

Neem gerust contact op indien je een consult wilt aanvragen of vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van dit artikel.